Inför OS i Peking fick jag hjälp av KILMANINSTITUTET och FRIWAYs livstillskott® som gjorde att jag förbättrade mig enormt och sensationellt lyckades jag ta ett OS brons – underbart. Utan er hjälp hade jag inte haft den medaljen, stort tack för hjälpen!

Sara Nordenstam – fd simmerska i norska landslaget