Kroppsscanning (EIS)

Vi utför kroppsscanning (bodyscan) med bioimpedansmätare. Denna mätmetod har utvecklades i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Teknologin bygger på en bioimpedans mätning som skickar en mycket svag ström genom kroppen, mindre än vad som krävs för att röra en muskel, i 2 minuter. Efter mätningen kan klienten se hur kroppens organ och processer fungerar, analysen visar 69 fysiologiska parameterar, såsom ämnesomsättningen, pH-värde, inflammationer, hormonstatus, muskelfunktion och matsmältning.

Man kan upptäcka tidiga störningar i kroppssystem och inre organ redan innan allvarlig sjukdom har uppstått. ESG – ett Elektrosomatogram – för kroppens hela tillstånd mäts och registreras. På liknande sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion. Med ett ESG ser du hela kroppens funktion – inte bara en del – och du kan följa förändringar i hälsotillståndet, och snabbt se hur en behandling fungerar. Resultatet visas i 3D-format och ger en helhetsbild av klientens kroppsliga/fysiologiska funktioner samt bland annat hur stress, livsstil och läkemedel påverkar hälsa och vitalitet. Utrustningen används av både läkare och alternativa terapeuter över världen.

Fördelarna med EIS-undersökning är att:

 • Kunden får en snabb och tydlig bild av sin hälsostatus utan att behöva genomgå undersökningar hos olika läkare
 • Kunden får en ögonblicksbild av sitt aktuella hälsotillstånd
 • Kunden får en indikation på vilket organ eller kroppssystem som behöver stärkas
 • Det är möjligt att förändringar i kundens tillstånd och se om behandlingar och livsstilsförändringar ger resultat

Systemet bygger på rön från nedanstående forskning:

 • R. Voll (organometri, förändring i resistens hos människokroppens organ och system);
 • T. Graham (fysiologi hos materia i kolloidtillstånd);
 • V. Schmidt och X. Pflaum (neurohumoral reglering);
 • H. Frölich (kvantsuperledningsförmåga hos koherenta vågfält);
 • Prigogine, nobelpristagare i kemi 1977 (rymdens koherenta organisation som formar de biologiska systemens dissipativa strukturer);
 • R. Sheldrake (morfogena fält och informationsteori);
 • R. Damadian (relaxationstiden hos vattenmolekylernas protoners i levande celler i fall av magnetisk resonans)

Kilmaninstitutets certifieringar:

 • CE 0459 Class IIa – Europeiskt certifikat för medicinsk användning. Med IIa menas att inte bara legitimerad personal får använda denna.
 • CSA Class 8750 81 / 875001- Kanadensiskt och amerikanskt medicinskt certifikat.