Muskeltest

Vad är kinesiologi?

Kinesiologi är läran om rörelser och ett område inom neuroscience där spännande utveckling sker. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för. Utifrån denna nulägesbild kan kinesiologen sedan hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin, men grunden är densamma: man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.

Det är möjligt att testa det mesta, men det finns också fallgropar. Därför krävs det utbildning för att kunna läsa av kroppen korrekt. Kroppens nervsystem kan t.ex. vara stört på grund av vätskebrist, miljögifter, stress eller trauman. När kroppen då saknar information, har brister eller har kompenserat är den inte i balans och svaren kan bli missvisande. Kvaliteten på frågeställningen är också viktig: Ju bättre frågeställning desto tydligare svar kan man få.

I vissa länder måste kiropraktorer för att bli legitimerade läsa kinesiologi för att lära sig att hitta det som är prioritet att arbeta med på klienten. På detta sätt kan felbehandlingar undvikas. De kinesiologer som ställer de bästa frågorna till nervsystemet och känner till de fallgropar som finns, får också de bästa resultaten.

Hur kan det fungera?

I hela kroppen, i alla vävnader, finns det nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som då sänder ut signaler till körtlar, organ, muskler som i sin tur skickar tillbaka information för verifiering och eventuell korrigering. Varje inåtgående signal (afferent, sensorisk) eller utåtgående (efferent, motorisk) signal sker med en elektrisk impuls på ca 0,55mV.

När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5 kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Det får nervsystemet att skicka fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer. Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot.

På detta sätt kan kinesiologen ta reda på vad som är stört och vad det beror på kan. Grundidén är att återuppväcka kroppens minnen och ge kroppen kraft att lösa upp eller ta bort orsaken till problemet. Detta ger ofta en rad positiva effekter som kommer på köpet.