Corona – pandemi eller hysteri?

Vi lever idag i en speciell tid där informationssamhället bjuder på snabba känslostormar och ett gigantiskt informationsflöde. Därför är det viktigare än någonsin att lära sig att hålla sig till fakta. Vem är avsändaren, vad är budskapet och finns det någon gömd agenda som är bra att veta om?

Av historien kan vi lära oss att vi inte lärt av den – men idag har vi en ny situation där vi alla kan börja ta ansvar och sprida det som fungerar. Tillsammans kan vi lära av det som skett, tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi se till att göra något riktigt bra utifrån situationen vi befinner oss i!

6 sammanflätade händer.
Tillsammans är vi starka.

Många som lever idag har aldrig själva upplevt en riktig kris eller katastrof, de har bara följt dem på avstånd. Situationen är nu kanske inte en riktig kris – det finns mat, värme, el och sjukvård. Men den bild som målas upp i media är att det är en enorm kris, något som kan få människor att må dåligt och reagera irrationellt.  De blir egoistiska och fokuserar på att se om sitt eget hus t ex genom att bunkra toalettpapper så att andra blir utan. 

Hur illa är det?

Fakta: Fram till den 25 mars 2020 hade 19 945 personer dött som var infekterade av COVID-19. Globalt uppskattar WHO (World Health Organization) att influensan varje år dödar 290 000 – 650 000 människor. Under 2020 har även 66 000 kvinnor dött när de fött barn, 229 000 har tagit självmord, 1 600 000 barn under 5 år har dött och 2 000 000 har dött i hjärt- och kärlsjukdomar. För att få lite perspektiv!
Uppdatering 200611: Dödstalet har nu stigit till 416 201 med COVID-19 infekterade. De flesta har varit äldre med nedsatt immunförsvar och med underliggande sjukdomar som gett symptom som t ex övervikt och högt blodtryck. Hur många som dog av viruset eller med viruset i kroppen är svårt att veta. I Sverige där dödstalen på äldreboenden ligger högt har totala dödsantalet ändå varit lägre de senaste veckorna än fem föregående år.
Över 7 350 000 har smittats och mer än 47 % av dessa är friska. I Indonesien har de sett att 94 % av de som dött haft D-vitamin brist. Medicinska experter säger därför att det sämsta man kan göra är att stänga in personer utan det är bättre att vara utomhus och röra på sig för att bygga upp sitt immunförsvar. Rädslor, oro och ekonomiskt lidande gör också mer skada än själva viruset om man tittar på statistik. Ett annat perspektiv är att det görs ca 30 miljoner legala aborter i världen varje år.

För de enskilda individerna som drabbas av Covid-19 är det självklart förfärligt. Vi måste givetvis ta denna virusspridning på allvar och göra vad vi kan för att stoppa den. Samtidigt måste vi se till helheten och minimera den totala skadan i samhället.

Vad händer om familjers ekonomi kraschar? Vad händer om företag måste lägga ner sin verksamhet? Vad händer om hela regioners eller länders ekonomier inte längre fungerar och vad kan vi göra för att undvika detta?

Du och jag kan ställa oss frågor som: Vad kan jag göra för att hjälpa andra i nöd? Är det medmänsklig närvaro och omtanke som behövs? Eller kan jag hjälpa till med praktiska saker som att handla och ge mat till de som är i karantän? Det är också viktigt att fråga sig vad jag själv kan göra för att minimera smittspridningen? Kan jag bli bättre på handhygien, hålla avstånd och hålla mig hemma och undvika kontakt med andra om jag misstänker att jag kan sprida smitta?

Kvinna tvättar händerna under kökskran.
God handhygien minskar smittspridning.

Hur stark är människokroppen?

Fakta: Vi lever i en värld som är full av mikrober som bakterier, virus, svamp, mykotoxiner och parasiter. Våra kroppar reagerar och hanterar detta ständigt, samtidigt som vi har förvånansvärt lite kunskap om dem. Vi vet att vi har fler bakterier än celler i våra kroppar. 2016 gjordes studier i Israel och Canada som visade att en människokropp består av ca 30 triljoner celler och mellan 30-50 triljoner bakterier och människan skulle inte kunna överleva en dag utan bakterier i kroppen.

När det gäller virus är de speciella. I en liter havsvatten finns upp till en miljon olika virus. Virus är varken levande eller döda och de liftar sig fram. Vi fångar upp dem när vi andas, via dörrhandtag, kreditkort, handskakningar och nysningar. De flesta virus tros inte kunna påverka människan. Av hundratusentals virussorter hade man fram till 2018 hittat 586 virus som kunde infektera däggdjur, varav endast 263 kunde påverka människor.

Hur kan vi tänka runt spridning av virus? Forskare har i studier visat att en vuxen person rör sitt ansikte i genomsnitt 16 gånger i timmen. Många ansiktsskydd som används hindrar inte virus men de hindrar oss från att ta i våra ansikten så de är inte verkningslösa.
Tester runt spridning av smitta har även gjorts på kontor där man infekterat ett dörrhandtag: på fyra timmar har smittan spridit sig till hela kontoret och man kan se spår av den på tangentbord, kopieringsapparater, dörrhandtag, skrivbord, väggar och kaffemaskiner. Med andra ord är det enormt svårt att skydda sig från alla virus. Det vi kan göra är att minimera riskerna för att bli smittade genom att bygga upp våra immunförsvar, vilket tas upp i nästa blogg inlägg.

Hur går vi vidare?

Vi behöver snarast börja ställa oss rätt frågor.

Viktiga frågor till beslutsfattare:

 • Vilket är bästa strategin för hantering av Covid-19? Är det att sätta hela landet i karantän och eller är det bättre att bara sätta riskgruppen och de som är oroliga att de kan ha fått smittan i karantän?
 • Hur skall vi bygga upp statistik och faktabaser för att kunna veta hur allt ligger till och kunna göra korrekta jämförelser mellan regioner och länder, så att inte enskilda marknadskrafter kan vrida på fakta för att vinna egna fördelar och manipulera politiker och människor?
 • Skall man undvika att folk testar sig för att minska spridningen eller skall man låta alla som är oroliga få testa sig så att de kan bli lugnande alternativt undvika att träffa andra – om de är smittade?
 • Hur kan vi minimera oro och stress i denna situation för alla medborgare och berörda då vi vet att stress påverkar immunförsvar och allmänhälsa negativt?
 • Hur skall vi förbereda oss för värre situationer och minimera skadan av vad som händer nu och kan komma att hända i framtiden? Finns det enkla och bra lösningar vi kan använda i krissituationer för att kunna hjälpa fler?
 • Kan det fungera att snabbt ta fram ett vaccin för att lugna börser och människor eller är det ökad risk för mycket biverkningar eller försämrad effekt om man försöker snabba på framtagningen? Vacciner ger biverkningar, kan man göra på andra sätt som är bättre? Hur undviker man att fatta beslut i panik som kan få negativa konsekvenser i längden? Vilka regelverk kan åsidosättas i kristider och vilka skall man följa för att minimera risken att skada människor?
 • Vad kan vi lära av andra? Har något land eller region haft bättre resultat? Vad gör de i så fall annorlunda och kan vi göra samma sak? Och är det något vi skall undvika att göra som inte verkar fungera?

Viktiga frågor vi som individer ställa oss:

 • Hur kan jag minimera risken för att bli smittad och smitta andra?
 • Hur kan jag sprida glädje och lugn bland mina medmänniskor i dessa tider?
 • Vad kan jag göra för att bygga upp mitt immunförsvar?
 • Vilket agerande gör mest positiv skillnad för min hälsa, ekonomi och mina relationer?
 • Vem är det viktigast att jag hjälper, och vad kan jag hjälpa till med?

Det blev många frågor i KILMAN HEALTHs första blogg. Det beror på att vi står inför en komplex situation där vi ännu inte har alla svar. En av lärdomarna under de 30 år som vi arbetat med att hjälpa våra kunder från hela världen att bli friskare och kunna prestera på topp är att det är kvaliteten på de frågor vi ställer oss i livet som avgör hur bra det går för oss. Ställer vi rätt frågor vid rätt tidpunkt kommer vi att hitta bra svar, själva eller med hjälp av andra. Det kommer att hjälpa oss skapa ett inre lugn och agera förnuftigt även i stormiga situationer.

Varje person skulle må bra av att tänka igenom vilken primär fråga som är bäst att leva med. Är det ”Hur kan jag slippa må dåligt?” eller ”Vad skall jag göra för att må så bra som möjligt?” som är bästa frågan för att lyckas må bra i längden?

Kom ihåg att du är den som bestämmer hur du skall må, tänka och känna. I dessa tider ställs allt på sin spets och du kan få tid att reflektera och fundera på vad som är viktigt och inte. Är ditt liv inte som du vill idag kan du utvecklas och lära dig mer om dig själv och livet. Du är inte dina tankar och känslor, du är så mycket mer. Börja leva för att upptäcka din fulla inre potential och börja uppleva livet fullt ut.

Be your best! Do your best!

Kvinna uppe bland molnen med utsikt över bergen.