Att veta

 1. Du är du och du mår bäst av att ta din plats och vara dig själv. Gör dig inte mindre eller större än du är och låt bli att ta eller störa någon annans plats!
 2. Du skapar ditt liv och tillsammans med andra skapar du världen. Ju mer livgivande positiva saker som skapas desto bättre blir det!
 3. Du kan om du vill, vill om du har lust och lust infinner sig när du har hopp och visioner om framtiden!
 4. Du är i och verkar i din kraft när du gör rätt saker för både dig själv och andra!
 5. Du är i och verkar i din kraft när du är sann och tänker långsiktigt!
 6. Du är i och verkar i din kraft när du är strukturerad, organiserad och håller vad du lovar!
 7. Du är i och verkar i din kraft när du förstår ditt egenvärde och gör ditt bästa i alla situationer!
 8. Du är i och verkar i din kraft när du gör saker i kärlek och glädje!
 9. Att vara stor, vara dig själv och ta ansvar är inte alltid den lättaste vägen, men det är den väg som håller och är lättast i längden.
 10. Använd dina sinnen till att känna och uppleva det du möter i livet. Allt är vad det är och ju bättre du blir på att tolka och använda den information du får desto bättre kan du må.
 11. Sök och hitta vägar att motivera dig själv och andra till att få bättre liv på alla plan.
 12. Förstå vad som är viktigt för dig och använd din tid till att göra så mycket som möjligt av detta, nu och i all framtid.
 13. Du är evig, kärleken är evig, allt är evigt!