Stärk immunförsvaret!

Människokroppen är en framgångsmaskin utan dess like – frågan är bara om du har rätt manual för att sköta den?

Under mer än 30 år har Ulf Kilman specialiserat sig på hälsa och lärt av de bästa från hela världen för att kunna hjälpa sina kunder så snabbt och effektivt som möjligt. Vi har kunder från över 30 länder som kommer hit för att bli friskare eller kunna prestera bättre. Våra kunder har blivit friska från kroniska sjukdomar, slagit världsrekord och vunnit internationella mästerskaps medaljer inom många olika idrotter. Vi har sett att många generella råd om hälsa hälsa stämmer men samtidigt har vi identifierat ett antal sanningar som skiljer oss från andra. När vi tillämpat dessa sanningar har vi på KILMAN HEALTH lyckats hjälpa våra klienter till nya nivåer.

Idag är det mer aktuellt än någonsin att bygga upp sitt immunförsvar då man sett att unga friska individer klarar Covid-19 bättre än andra. Ett friskt och starkt immunförsvar klarar det mesta i livet. De flesta vet också vad som är hälsosamt för oss som att äta nyttig mat, andas frisk luft, träna och ha bra sömnvanor – men det finns många som inte prioriterar detta. I dessa dagar, när många ofrivilligt tvingats ändra livsmönstret i vardagen, finns nu tid och för eftertanke och förhoppningsvis också motivation till att börja prioritera den egna och familjens hälsa och genomföra livsstilsförändringar.

För att kunna maximera din hälsa måste du förstå att allt räknas. Din livsenergi kan ses som ett livskapital som fungerar på samma sätt som ditt bankkonto. För att fylla på ditt bankkonto kan du arbeta smartare, mer eller bli specialiserad på något som andra vill betala för. Du kan också bli bättre på att investera smart och duktigare på att spara och undvika onödiga utgifter.

För att förbättra ditt immunförsvar gäller samma sak. Du kan bli smartare i dina val av vad du äter och vilka miljöer du vistas i. Du kan äta mer nyttiga saker, träna bättre och bli skickligare på att följa din egen kropps unika hälsokod, det vill säga den individuella sammansättningen av sådant som får din kropp att leverera på bästa möjliga nivå. Du lever i synk med ditt nervsystem så att du bara äter och använder produkter som bygger upp dig, eller i sämsta fall är neutrala för dig.

Du kan också bli bättre på att ge dig den tid till vila och återhämtning du behöver och undvika onödiga energiförluster som miljögifter, onyttig mat, ohälsosamma miljöer, stress, kemikalier, alkohol, droger, mediciner och annat som stör din kropps förmåga att kommunicera och hantera den miljö du vistas i. Många är helt omedvetna om hur mycket energi som går åt till detta…

Hur skall vi då göra för att ta hand om oss själva och stärka vår motståndskraft?

De områden som är viktigast för att stärka immunförsvaret är:

 • Andningen som skall vara djup och avslappnad där diafragman tillåts massera inre organ och tömma lungorna på luft. I dessa tider är det också värt att poängtera vikten av att andas genom näsan med stängd mun. Näsans flimmerhår är ett självrengörande filter mot virus, bakterier och andra partiklar. När du andas genom munnen hoppar du över denna försvarsmekanism och allt du andas in hamnar direkt ner i luftrören med en ökad risk för infektioner och inflammationer.
 • Sömn och vila som ger tid för återhämtning, reflektion, uppbyggnad och läkning.
 • Träning som bygger upp hjärta, kärl, muskler, leder, lungor, hud, kroppens organ och processer. Rör vi inte på vår kropp stagnerar den. För att undvika att bli svagare och stelare när vi åldras är det viktigt att utmana hjärta, kärl och lungor, liksom muskler, leder och skelett. Hur du ger din kropp den effektivaste träningen, kommer vi ta upp i ett eget blogginlägg.
 • Hälsosam kost som innehåller näring som kroppen kan ta upp och använda och dessutom passar individen är viktigt. Basen skall vara grönsaker och bär som innehåller det mesta våra kroppar behöver. Även kosten kommer att tas upp i separat blogginlägg.

Att göra rätt är viktigt men när det gäller hälsan är det minst lika viktigt att sluta göra fel. Därför vill vi lägga till en sista och viktig punkt:

 • Undvik att utsätta dig för det som bryter ner dig. Det kan vara allt från mat, träning och destruktiva miljöer till tankar och känslor – helt enkelt allt som hindrar dig från att må bra.

Vad som kanske skiljer KILMAN HEALTH mest från andra är att vi sett att det är enormt viktigt att kommunikationen i kroppen fungerar och att vi agerar utifrån denna kunskap. För att kroppen skall kunna kommunicera rätt behöver nervsystemet ha tillgång till rätt information och inte ha felsignaler eller bristande information till någon del av kroppen. Under de år vi arbetat har vi sett att det finns tre bakomliggande orsaker till att kroppens nervsystem inte fungerar optimalt:

 • Vattenbrist
 • Kroppen är i ett allergiskt tillstånd
 • Kroppen är sned

För att ditt immunförsvar skall kunna fungera optimalt behöver vi initialt undvika dessa fellägen.

 • Vattenbrist uppkommer när vi dricker för lite rent vatten.
 • Allergiskt tillstånd eller ”loss of clarity” kan uppstå av många olika anledningar; överbelastning, stress, kost som stör kroppen, elektromagnetisk strålning mm.
 • Sneda blir vi när nervsystemet tappar information till områden och organ i kroppen som ett resultat av våra levnadsvanor. Människor som har fysiska eller psykiska trauman kan få problem med detta, liksom de som är känsliga för elektromagnetisk strålning eller viss mat (oftast vetemjöl men det kan också vara andra allergener). En annan vanlig orsak till att kroppen blir sned är att vi använder skor som är fel uppbyggda eller innehåller kemikalier som stör kroppen.

När vi behandlar klienter balanserar vi kroppen och nollställer alla tre ”fellägen” innan vi börjar arbeta, annars kommer vi bara att behandla symptom istället för den egentliga orsaken. Felsignalerna kan komma tillbaka men ju bättre livsstil och friskare kroppen blir, desto bättre kommer kroppen att bli på att undvika dessa ”fellägen”.

När nu nervsystemet kommunicerar rätt fungerar dina muskler optimalt och dina inre organ får också rätt information vilket leder till att din hormonreglering, matsmältning och ditt immunförsvar kan fungera optimalt. Resultatet blir att kroppen får lättare att hantera de mikrober som du möter i vardagen.

Varje gång du tar ett andetag får du i dig ca 10 000 patogener och när du äter, dricker, duschar, smörjer in dig och badar får du i dig ännu mer mikrober och kemikalier som immunförsvaret skall ta hand om. Är inte immunförsvaret starkt kan virus, bakterier, svamp, parasiter, mykotoxiner, kemikalier och annat få fäste i våra kroppar. Även om sjukvården är skicklig, kommer de inte att kunna lösa allt. Därför behöver vi alla hjälpas åt för att börja leva sundare för att stärka våra immunförsvar och minimera sjukdom i vårt samhälle.

Idag står vi inför ett mycket större problem än covid-19, något vi vetat om länge. Vi vet att svält, självmord, barnafödslar, cancer och framför allt att hjärt- och kärlsjukdomar tar många liv. På sjukhusen räddas liv men det har också skrivits ut för mycket antibiotika i situationer där det inte behövts. Antibiotika som bara fungerar på bakterier har använts flitigt och på grund av överanvändning har det skapats multiresistenta bakterier. Detta har man vetat om i många år men ändå har det fortsatt.

Hur illa är det?

Fakta, direkt fån WHOs hemsida:

 • Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling idag.
 • Antibiotikaresistens kan påverka vem som helst, i alla åldrar, i alla länder.
 • Antibiotikaresistens förekommer naturligt, men missbruk av antibiotika hos människor och djur påskyndar processen.
 • Ett växande antal infektioner – såsom lunginflammation, tuberkulos, gonorré och salmonellos – blir svårare att behandla eftersom antibiotika som används för att behandla dem blir mindre effektiva.
 • Antibiotikaresistens leder till längre sjukhusvistelser, högre medicinska kostnader och ökad dödlighet.

Det största problemet är att det är dyrt och tar lång tid att ta fram ny antibiotika. Idag spenderar läkemedelsbolagen mer och mer på att ta fram mediciner och färre och färre blir godkända så det är en högrisk bransch. Av de 18 största läkemedelstillverkarna har alla utom två lagt ner sina försök för att ta fram antibiotika. Antibiotika äts 1-2 veckor och är inte alls lika lönsamma som blodtrycksmediciner, diabetes och andra mediciner som skrivs ut livsvarigt. Därför vill aktieägarna att de nerprioriterar detta.

Hur stark är människokroppen?

Människokroppen är fantastisk på att anpassa sig. Vi är känsligare än kackerlackor och bananflugor men vi har en enorm förmåga att bygga upp vårt immunförsvar för att hantera den värld vi lever i om vi bara ger oss det vi behöver och undviker det som bryter ner oss.

Problemet är att vi idag reser och importerar mat från andra världsdelar och ju större kontaktytor vi får desto viktigare blir vårt immunförsvar. Därför behöver vi bli bättre på att ta hand om vår hälsa.

Många är också snabba att ta febernedsättande läkemedel istället för att låta kroppen höja temperaturen, något som gör att virus och bakterier kan dö, då de ofta är enormt känsliga för värme. Andra faktorer som påverkar är att vi stressar mer, vistas mycket inomhus, andas ytligt, äter ensidigt och ofta av processad och i många fall genmanipulerad mat som har ett reducerat näringsinnehåll.

Hur går vi vidare?

Viktiga frågor till beslutsfattare:

 • Hur skall resurser fördelas för att entusiasmera anställda, medborgare och ungdomar till att leva sundare liv?
 • Vilka projekt skall prioriteras för att få fler att leva hälsosammare?
 • Hur skall vi se till att det forskas på hälsa och inte på det som ger läkemedelsföretagen mest ekonomiska vinning?
 • Hur skall vi säkerställa hälsan för våra ungdomar, anställda och medborgare för att minimera sjukdom och skador i samhället?
 • Hur skall vårt regelverk se ut för att minimera risken för att vi tar fram vaccin, läkeledel och andra lösningar som på sikt kan skada oss, i högre grad än de gör nytta för stunden?
 • Vilka hälsoparametrar är viktiga att mäta och följa upp för att minimera sjukdom?
 • Vilka resurser, regler, riktlinjer och strukturer behövs och är effektivast i samhället vid sjukdom, katastrofer och nya situationer för att förhindra smittspridning, ekonomiska förluster och fysisk och mental ohälsa?

Viktiga frågor till individer:

 • Hur skall jag göra för att få och behålla ett mindset som får mig att alltid prioritera min hälsa i vardagen?
 • Hur skall jag entusiasmera mig själv och de i min närhet att leva ett sunt och rikt liv där jag tar hand om både kropp och själ?
 • Hur skall jag få ihop min vardag så att jag verkligen hinner ta hand om min hälsa och vilka effekter kan det få?
 • Vad skall jag göra för att bygga upp mig så snabbt som möjligt?
 • Vad skall jag undvika som dränerar mig på energi och kraft i min vardag och därigenom bryter ner min hälsa?

Vi tror att lösningen på problemet går via personligt ansvar och gemensamma insatser där vi som individer kommer igång med att göra det vi kan. Olika länder, företag, föreningar, grupper och individer är bra på olika saker med olika resurser och kunskapsnivåer. Här kan vi alla hitta vår plats och aktivt bidraga med våra olika förmågor. Vi kan alla välja att leva så hälsosamt och rent som möjligt när det gäller mat, tankar, känslor och i det vi gör, tänker och säger.

Oavsett ålder, kön religion, hudfärg är vi alla lika. Vi föds, lever och dör. Med korrekt information och kunskap kan vi vända trenden och få starkare immunförsvar och tillsammans göra vår värld säkrare och hälsosammare.

Med rädsla, våld, tvång och kontroll kommer vi inte bli tryggare. Trygghet kommer med kunskap, eget ansvar, omtanke, förståelse respekt och att inkludera istället för exkludera. Med förståelse för delarna men med ett sikte inställt på helheten kan vi skapa en bättre värld.

Vi kan alla börja med oss själva!

Be your best! Do your best!