Våren 2011 fick jag diagnosen HER2-positiv och hormonkänslig bröstcancer, vilken var aggressiv och väldigt snabbväxande. Idag, 5 år senare, mår jag bättre än någonsin innan min cancerdiagnos. Jag känner att kroppen blir starkare och friskare hela tiden. Allt detta tack vare KILMANINSTITUTETs behandlingar, FRIWAYS livstillskott®, en stark livsvilja och en sund kost baserad på ekologiskt grönt från växtriket. Valet mellan ett berg broccoli och att inte må bra eller inte vara vid liv – där är valet enkelt för mig! Tack Ulf, Lena, Charlotte och Jon! Jag har förstått att utan er hjälp, är risken stor att jag inte levt idag.

Ann-Sofie Lindgren, förskollärare