Charlotte Kilman

”Har du någon gång i livet vetat vad du borde göra men ändå inte gjort det? Jag drivs av att hitta effektiva lösningar för hälsa och att hjälpa människor att få ett vinnande mindset så att de kan prestera på nivåer de bara vågat drömma om. TUNING® har utvecklats för att snabbt och enkelt vira om hjärnan och ge kroppen nya programmeringar som alltid hjälper dig att nå din fulla potential. Den unika kunskapen om hur man skapar rätt programmeringar vill jag sprida över hela jorden!”

  • Charlotte har tillsammans med Ulf utvecklat TUNING®-systemet, mental individanpassad omprogrammering, baserat på neurocience och kinesiologi som effektivt bryter skadliga mentala mönster och ersätter dem med vinnande programmeringar.
  • TUNING® är effektivt för att det går på djupet. Klienten programmerar själv om kopplingarna i sin hjärna för bestående resultat. Behandlaren hjälper bara till att identifiera svagheter som behöver överbyggas.

Resultatet blir en effektiv biohacking på högsta nivå!

Vilja, kunskap och driv gör enorm skillnad för vart man hamnar

Idén till TUNING® fick jag från en amerikansk läkare som såg fördelarna att arbeta med mentala omprogrammeringar i samband med allvarliga diagnoser.

Om vi inte tror att det går, om vi inte vill, kan eller saknar viljan att motivera oss själva till att lösa problem och lära oss det vi behöver lära för att komma vidare – då kommer vi att fastna eller skapa blockeringar som kommer att hindra oss. Många människor har inte fått med sig de bästa mentala programmeringarna för hälsa, framgång och lycka.

Utbildning TUNING
Charlotte Kilman både behandlar och utbildar i TUNING®.

Vi har utvecklat TUNING® för att snabbt och effektivt kunna hjälpa klienter att lösa upp blockeringar som saboterar och ersätta dessa med vinnande programmeringar som effektivt styr mot viktiga förmågor i livet. Det kan handla om förmåga till problemlösning, konflikthantering, kommunikation, såväl som framgångsfaktorer som hälsa, lycka, kärlek. Kunder har fått hjälp med t.ex. att prata inför grupp, gå ner i vikt, sluta röka, bli av med fobier och rädslor, hantera skilsmässor, bli bättre ledare och framför allt att höja standarden på sitt liv så att de tillåter sig att bli lyckligare, mer framgångsrika och slutar hålla sig tillbaka.

”Du lämnar Charlottes behandlingar med en omedelbar känsla av att allt är möjligt: Du kommer nu att göra rätt automatiskt! Förnuftiga och positiva reaktioner sitter i ryggmärgen redan efter första behandlingen.”

Forskning och ständig utveckling är något som är viktigt för oss på KILMAN HEALTH och Kilmaninstitutet. Under åren har jag följt ett 50-tal olika läkare, forskare och specialister inom olika grenar av hälsa. Vi träffar regelbundet skickliga terapeuter, coacher och tränare som visar resultat utöver det vanliga. Vi ser till att lära av de bästa och testar nya lösningar på olika problem för att se om det ytterligare kan förbättra våra behandlingsmetoder och produkterna från FRIWAY.

Så här började min bana

Livet är en resa där vi ständigt lär oss mer och gör små ändringar som kan leda till stora förändringar. Mina föräldrar lärde mig tidigt att vara nyfiken, ifrågasättande och sanningssökande, något som i hög grad påverkat mitt liv. Jag växte upp på Sveriges västkust utanför Varberg, utbildade mig till ingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg men började arbeta i finansbranschen i Stockholm, bland annat på försäkringsbolaget Skandia i 10 år, först som säljare och de sista åren som försäljningschef.

Mitt intresse för kropp och själ har alltid varit stort och det ledde till att jag fördjupade mig inom mental utveckling och även tog en magister i medicin vid Uppsala Universitet. Jag träffade min man Ulf Kilman som initialt hjälpte mig bli av med mångårig hosta inför Vasaloppet 1998 och efter detta blev fortsättningen på hälsospåret självklar.

Under alla år vi hjälpt klienter bli friskare och prestera på topp har vi sett att även om kroppen är oerhört komplex, så kan komplicerade problem ofta lösas med enkla metoder, bara man börjar leva rätt efter kroppens naturlagar och undviker miljöer, tankar, känslor, mat och övningar som förstör kroppens interna kommunikation.