Cathrine Hallmans

Cathrine har ett brinnande intresse för att hjälpa medmänniskor till ett friskare och mer vaket liv.

Nyfiken, påläst och med ett brinnande intresse att hjälpa medmänniskor till ett friskare och mer vaket liv. Efter att själv ha behandlats av Ulf under många år och upplevt hur kroppen gått från att ständigt ha ont i magen, problem med utslag och diffusa symptom till en normalt fungerande mage, tydliga signaler och en stark kropp bestämde sig Cathrine för att utbilda sig hos Ulf.

Cathrine är uppvuxen på Lidingö utanför Stockholm och utbildad civilekonom. I sin ungdom spelade hon fotboll under 10 års tid på hög nivå och sedan dess har hon alltid haft ett stort intresse av människan och vad kroppen kan åstadkomma med rätt hjälp. Under många år har hon därför sökt och lärt sig vad som fungerar bäst och insett att om vi väljer att ta ansvar för våra val i livet kommer vi att nå framgång.