Charlotte Kilman och två kursdeltagare

KILMAN HEALTH @home

Unika kunskaper i hur du optimerar din hälsosituation. Denna utbildning liknar ingen annan hälsoutbildning för privatpersoner. Här får du lära dig våra kinesiologi-baserade metoder för att skapa balans, förståelse och medvetenhet i kroppen, testa vätskenivå, testa mat, kläder, hudvårdsprodukter och annat som kan belasta din kropp negativt. Du kommer att lämna helgkursen med kunskaper du direkt kan börja använda för att förbättra din egen och familjens dagliga hälsa.