emWave Pro test

Med denna mätmetod, utvecklad av Heartmath USA, läser man av kapillärerna i öronsnibben. HRV (Heart Rate Variability) utvecklades inom kardiologin när man såg att två hjärtslag inte är lika utan det kroppen reglerar sig ständigt på tankar, känslor och omgivningen.


Varje sekund tas 250 bilder, med hjälp av detta får man fram frekvenser och grafer där du kan se vad som händer när du utmanar kroppen.