Alfa pulsdiagnostik

Alfa pulsdiagnostik utförs med ett Alfa instrument. Med denna apparat kan man utvärdera hälsostatus på olika nivåer i kroppen. Mätningen tar en minut och registrerar pulsen på vänster och höger handled.

Det som framkommer vid analys är:

  1. Nervsystemets funktionalitet
  2. Kroppens energibalans
  3. Biologisk ålder, rytmer i hjärnan, psyko emotionellt tillstånd.
  4. Huvudhälsoparametrar visar även kroppens energinivå, stressnivå, hälsoresurser, hur snabbt den åldras eller vice versa.
  5. Programmet kan även användas till att utvärdera effekten av behandling, träning, stress övningar, genom att mäta en person före och efter träning eller behandling.
Med Alfa pulsdiagnostik kan man utvärdera hälsostatus på flera nivåer i kroppen.