Biologiskt ålderstest – AGE Reader (medicinsk utrustning)

På 15 sekunder läser denna apparat av huden och ger ett värde på kroppens hälsostatus. Huden är kroppens största organ och speglar hur bra kroppens inre organ mår och arbetar. Ju högre värde av AGE-Advanced Glycation Endproducts som uppmäts desto sämre mår vi. Här får man snabbt reda på kroppens biologiska ålder. Vi kom i kontakt med denna apparat på en mässa där de sålde kosttillskott och Jon Åslund, anställd hos oss, testade sig och mätaren visade 7 år, trots att han är i 30års åldern. Ett kvitto på att han lever sunt och att våra behandlingar, livsstilsrekommendationer och att FRIWAYs livstillskott® verkligen ger resultat.

Med hjälp av våra behandlingar, livsstils-rekommendationer och FRIWAYs livstillskott® kan de som vill, snabbt sänka sitt AGE värde och få positiva resultat på sin hälsa.

Age reader.